Συρόμενα

Επισκευάζουμε τα παλιά συρόμενα παράθυρά σας:

 • Αλλάζουμε τα παλιά ροδάκια με νέα
 • Αλλάζουμε τις παλιές κλειδαριές
 • Αλλάζουμε τα παλιά βουρτσάκια 
 • Βάζουμε κλειδαριές για περισσότερη ασφάλεια
 • Ρυθμίζουμε τα κλειδώματα
 • Αλλάζουμε τα χαλασμένα πόμολα

Ανοιγόμενα

Επισκευάζουμε τα παλιά Ανοιγόμενα παράθυρά σας:

 • Ρυθμιζουμε τα ύψη
 • Αλλάζουμε τις παλιές κλειδαριές
 • Αλλάζουμε τα χαλασμένα πόμολα 
 • Βάζουμε κλειδαριές για περισσότερη ασφάλεια
 • Ρυθμίζουμε την ανάκληση
 • Ρυθμίζουμε τα κλειδώματα
StructurePress guide you through the process of selecting and installing the green features in your building or home to benefit the environment that will fit into your current practice.
While the cost of greener structure is a little higher than your normal budget, about 5-10%. By using the correct green building contractor, you can expect an efficient.
By using the correct green building contractor, you can expect an efficient home that is durable, healthier to live in and needs less. While the cost of greener structure is a little higher.

61

25

33